office

Tag Archive
Before your stay

Praktik er en del af mine studier

Hej med dig!
Er du på udkig efter en praktikplads i Kina, fordi det er obligatorisk for dine studier? Du er ikke alene!

Hver dag, får vi  masser af henvendelser fra studerende, der har brug for en praktikplads som en del af deres studier. Vi er klar over, at moderne universiteter, i dag kræver at deres elever rent faktisk at tilbringer hverdags  arbejdsmiljø.
Studerende undervurderer ofte, hvor meget konkurrence de har, og begynder tit at søge efter praktikpladser alt for sent. Især i Kina, vil virksomhederne ofte ikke svare tilbage og lader dig være alene i en sådan vigtig situation.

Det er derfor, vi ønsker at give dig et par tips til din obligatoriske praktik

1. Ansøgningsfrist: Tjek med dit universitet, hvornår man skal bekræfte sit praktikophold med dem. De giver dig normalt tid nok, du bliver bare nødt til at begynde at søge efter en praktikplads i god tid.

2. Dokumenter til universitetet: Find de nødvendige dokumenter din praktik- virksomhed skal udfylde og tilføj dem til dine ansøgningsdokumenter.

3. Søgning: Kontakt dit universitets karriereafdeling eller det Internationale Kontor. De har som regel gode kontakter til virksomheder eller kan anbefale dig partnere, som kan hjælpe dig med at finde en praktikplads i Kina. En masse universiteter tilbyde gratis adgang til jobboards hvor virksomheder indlægger deres praktiktilbud. Der er også kommercielle jobboards (f.eks goabroad.com eller kopra.org), hvor du kan finde gode tilbud.

Fokuser på dine søgeord: Brug egnede søgeord, du kan prøve forskellige kombinationer og giv ikke op for hurtigt! Nogle gange skal du klikke dig igennem masser af sider, før du kan finde et egnet tilbud til dig selv!

Vær opmærksom på ”sorte får”: Det er virksomheder, der tilbyder dig en praktikplads for vildt høje priser! Dyrere betyder ikke nødvendigvis bedre. Tag et kig, og se om de vil gå den ekstra mil for dig.

4. Find praktikken du ønsker: Hvis du er færdig med din søgning og din ansøgnings dokumenter er klar til at blive sendt ud, er det tid til at starte ansøgningsprocessen!

På vores hjemmeside har du mulighed for at indtaste dine krav til en obligatorisk praktik. På den måde kan vi anbefale dig de bedst egnede virksomheder, og endeligt kan du få lige dét praktikforløb du vil have!

Vi ønsker dig held og lykke med din ansøgning og forhåbentlig kan vi snart byde dig velkommen til en praktikplads!

Hvis du ønsker at vide, med hvilke universiteter InternChina er i samarbejde med, så se venligst vores hjemmeside: university partners. Hvis du ikke er sikker på, hvordan man skriver et godt CV, kontakt venligst vores kontor ledere Jack, Phil eller Jenny direkte!

Before your stay, How-to Guides, Internship Experience, Understanding Business in China

Internship is part of my studies

Hey there,

You are looking for an internship in China because it is mandatory for your studies? You are not alone!

Every day, we are getting a lot of requests from students, who need to do an internship as part of their studies. We are aware that nowadays modern universities are requiring their students to actually spend some time in a real-life working environment.
Students often underestimate on the other hand, how much competition they have and start searching for internships way too late. Especially in China, companies often don’t reply and leave you alone in such an important situation.

That’s why we want to give you a few tips for your mandatory internship (German: “Pflichtpraktikum”):
1. Application deadline: Check with your university, when you have to confirm your internship with them. They usually give you enough time, you just need to start researching for an internship early enough.

2. Documents for the university: Find the necessary documents your internship company needs to fill in and add them to your application documents.

3. Research: Contact your university career department or International Office. They usually have good contacts to companies or recommend you partners who can help you with finding an internship in China. A lot of universities offer free access to jobboards where companies post their internship offers. There are also commercial jobboards (e.g. goabroad.com or kopra.org), on which you can find good offers.

Focus on your keywords: Use suitable keywords, try different combinations and don’t give up too quickly! Sometimes you need to click yourself through plenty of pages before you can find a suitable offer for yourself!

Be aware of black sheep: There are companies which offer you an internship for crazily high prices! More expensive doesn’t necessarily mean better. Have a look, whether they would go the extra mile for you.

4. Find the internship you want: If you are finished with your research and your application documents are ready to be sent out, it is time to start the application process!

On our website you have the possibility to type in your requirements for a mandatory internship. That way, we can recommend you the most suitable companies and finally you can get the internship you want!
We wish you good luck with your application and hopefully can welcome you for an internship soon!

If you want to know with which universities InternChina is co-operating, please see our website: university partners. If you are not sure how to write a good CV, please contact our office managers Jack,  Paul or Morgan directly!

InternChina News

Introduction to new InternChina Member Morgan Dolan

New year. New Job. New Country. New Culture.

I am welcoming 2013 from sunny Zhuhai, Guangdong as the new office manager in training at InternChina.

 

Born and raised in the wilds of North America’s Pacific Northwest Coast.

InternChina – North America

 

I have spent the past decade learning languages and exploring the world.

InternChina – Travel

 

 

During 2010, I studied abroad in Chengdu, Sichuan and it seems China has called me back. But for someone who majored in the study of people and culture – the most populous country on Earth is not want for material.

 

InternChina – Explore China

 

 

 

China is everything people says it is and it isn’t. In addition to learning the ropes of the Zhuhai office and helping interns have an enriching experience, I look forward to exploring the vast Middle Kingdom and its waves of change.

Do you want to meet Morgan? Apply for an internship in Zhuhai: Send us your enquiry to info@internchina.com or apply directly through our website!

InternChina News

Office Renovation

We are all thoroughly enjoying working in our newly renovated Qingdao office!

Here’s a small introduction in pictures – enjoy!

InternChina – Renovating th Office
InternChina – New Office
InternChina – It looks Good now

This is during the renovation:

And after: Our new desks, with Rita and James at work…

InternChina – Enjoy Time on the Couch

Our new sofa-corner with Amber and Hanna…

In January, when our office management trainee Jack will be back, we’ll also have a video tour!

Come and visit us in our new office: Do an internship with us! Apply via email info@internchina.com or through our website!

Qingdao Blogs, Qingdao Eating Out Guide

Good bye dinner

InternChina-Leo-is-leaving-Qingdao!
InternChina- Leo is leaving Qingdao!

Some of you might know Leo our terrorist 🙂
As InternChina is expanding, with a new office in Zhuhai, it has to be occupied by staff too…
Now the bad news for those who will stay in Qingdao…
Leo is going to leave to Zhuhai and he won´t come back…
Everybody is very sad about it, because Leo is one of the nicest and most helpful people I ever met and I imagine the others think the same as me.
Even if he was very busy, he took his time for the people who needed him and helped them first – even in situations like the following one 😉

InternChina-Leo-working-hard-in-the-office
InternChina- Leo working hard in the office

On Thursday Leo organized a last good bye dinner at a very delicious Korean restaurant and we had a really good time there, but afterwards when everybody slowly started to recognize that Leo won´t be there at the office the next day anymore, the atmosphere got calmer, as Leo became a friend to all of us in this short time.

I wanted to wish Leo in the name of InternChina and all of the other interns all the best for his path of life and hope he will be happy at the new destination and the new surroundings there.

Have a nice time and hope to see you again…
Maybe next internship in Zhuhai 😉